NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show catalog - Viser indholdet af Winsock-kataloget.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Tilf?jer OSPF protokolfilter.
netsh interface show credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.
netsh ras show link
Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serverens adresser.
netsh routing ip rip add neighbor
Tilf?jer en RIP-nabo p? en gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.061

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Windows 10 x64

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

WinPing für komfortables Pingen unter Windows 10, 8.1, 7   .

 /

Windows 10 slow startup of programs and high CPU load, what to do?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Funktioniert WinScan2PDF mit meinem Scanner?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /