NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show catalog - Zobrazí obsah katalogu Winsock.

NETSH / WINSOCK / SHOW

netsh winsock show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add protofilter
Přidá filtr protokolu OSPF.
netsh interface show credentials
Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/winsock/show.htm
0.046

To download the latest version Of Windows 10, but where?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Ein zweites Laufwerk im neuem Fenster öffnen (Ordnergröße)?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /