netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.186
11276

Finden der Dateien und Ordner im Bezug auf Besitzer bei Windows 10, 8.1, 7!

 /

New directory hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Local Security Policy in Windows 10!

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

Ein schnelles Verwalten von Verzeichnissen und Ordnern unter Windows!  

 /