netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.
netsh interface portproxy add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ipx netbios add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ip add address
Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.156
11276

Show System Volume Information in Explorer View of Q-Dir!

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

Wie kann ich bei der Vista Adressleiste sehr lange Verzeichnisnamen editieren/kopieren?

 /

Change Shared Folders and Hard Drives in Windows 7 or add and remove!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and directorys (open, find, start)?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /