netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Tablodan yapılandırma girdisi siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarına kaydeder. help - Komutların bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden bağlanır. set - Arabirimlerdeki ayarları yapılandır. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları `netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip add address
Belirtilen arabirime bir IP adresi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.28
13000

Turn off auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Network?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Preview, rotate, modify the page to PDF!

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Film.Strip.Explorer ist die Film Streifen Ansicht aus Windows XP für 10! 

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights?

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /