netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapılandırma girdisi ekler. delete - Tablodan yapılandırma girdisi siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. export - LAN profillerini XML dosyalarına kaydeder. help - Komutların bir listesini gösterir. reconnect - Arabirime yeniden bağlanır. set - Arabirimlerdeki ayarları yapılandır. show - Bilgileri gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - Komutları `netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show
Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, a? ba?daşt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.
netsh routing ip nat
`netsh routing ip nat' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface portproxy add
Yap?land?rma girdisini tabloya ekler.
netsh routing ipx netbios add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ip add address
Belirtilen arabirime bir IP adresi ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh lan' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.155
13000

Hilfe meinem Windows Server 2008 SP2 hat auf einmal nur 512 MB RAM?

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Samsung Galaxy WLAN Einstellungen öffnen, aber wie?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 10 and 8.1!

 /

Installierte Programme in Windows 10 finden, wie kann ich sie deinstallieren?

 /

In der Systemsteuerung von Windows-7 fehlen einige Optionen, die in XP vorhanden waren?

 /

Entpacke meine CAB Datei für Windows 10, 8.1, .... und Server!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Wo befindet sich der reale Ordner-Pfad zum Desktop in Windows 8 (8.1, 10)?

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Kann man in Windows 7 die Aero Transparenz anpassen, oder ausschalten?

 /