netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. export - Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML. help - Wyświetla listę poleceń. reconnect - Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. set - Konfiguruje ustawienia w interfejsach. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.124
11552

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

LED TV/Fernseher, LCD-Fernseher, oder Plasma?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows-10 ändern?

 /

Kann ich einen einfachen Ping mit TraceRouteOK ausführen?

 /

Welche Bedeutung haben die "Rot" angezeigten Dateien im Explorer?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /