netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. export - Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML. help - Wyświetla listę poleceń. reconnect - Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie. set - Konfiguruje ustawienia w interfejsach. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / LAN

netsh lan - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP
netsh, lan, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping ieproxy
Bada usługą ping serwer proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp show grouptable
Pokazuje tabelę grup hostów protokołu IGMP dla grupy multiemisji.
netsh interface ipv6 show routes
Wyświetla wpisy tabeli trasy.
netsh routing ipx delete interface
Wyłącza routing protokołu IPX dla interfejsu wybierania numeru na żądanie.
netsh ras ip add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh interface dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh lan'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/lan.htm
0.233
11552

Search for same or similar mirrored pictures, photos or images!

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, can I (MS-Explorer, enable)?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Facebook Smileys, was für Smileys kann man im facebook.de chat einsetzen?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1 or 10?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Windows 8 und 8.1 ohne Windows Live ID Microsoft Account installieren!

 /

How to find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Per Tastenkürzel Texte einfügen und Befehle starten kann so einfach sein!

 /