netsh lan dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / LAN / DUMP

netsh lan dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete arpcache
Bir veya tüm arabirimler için ARP önbelle?ini temizler.
netsh routing ip relay add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh p2p help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh winsock reset
Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh routing ip delete interface
Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/dump.htm
0.218
13660

Hellichkeitseinstellung Windows 10, ohne Bildschirmregler?

 /

Das Ändern der Einstellungen für Netzbetrieb und Ruhezustand anpassen!

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

What are variables?

 /

Kann man nicht sicher gelöschte Dateien finden und diese dann sicher löschen?

 /

Can i change drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /