NETSH - Windows XP/2000

netsh » lan » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh lan dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / LAN / DUMP

netsh lan dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, lan, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete arpcache
Bir veya tüm arabirimler için ARP önbelle?ini temizler.
netsh routing ip relay add
Bir yap?land?rma giriºini tabloya ekler.
netsh p2p help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh winsock reset
Winsock Katalo?u'nu düzgün bir duruma döndürür.
netsh routing ip delete interface
Belirtilen arabirim üstünde IP iletimini siler.
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/lan/dump.htm
0.061

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Verzögerung beim Tippen am Samsung Android Handy anpassen?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

What is a boot disk?

 /

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

What does cross-platform mean?

 /

WinBin2Iso Video!

 /