netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změny kontextu `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.109
11546

Druckertreiber bei Windows 7 aktualisieren am Beispiel zu (Konica KL-3015)!

 /

Was ist eine Cortana?

 /

Turn off DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

Automatisch Tipps zu Windows 10 deaktivieren!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 excluding log-off?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Bei PowerPoint erscheint noch immer die original Erstellzeit?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /