netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Použití: show boundary Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Rozhraní Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty. Adresa Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu. Maska Maska podsítě spojená se skupinovou adresou. Název oboru Název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.171
20839

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Sehen Sie mehr von Ihrem Wallpaper am Windows Desktop!

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

What is a PS2 printer port?

 /

I have problems with Aero in Windows 7, how to fix and activate it?

 /

Compare images from a directory with another directory!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen herausfinden (PC-Name)?

 /

Favoriten richtig verwalten, oder löschen (alle 4 Explorer Ansichten öffnen)?

 /