NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » gateway

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping gateway ? Použití: ping gateway Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping gateway ping gateway 2 ping gateway net*

NETSH / DIAG / PING / GATEWAY

netsh diag ping gateway - Windows 2000/XP - Příkazy Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, gateway, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
netsh routing ip show mfestats
Zobrazí statistiku položek vícesměrového předávání.
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/gateway.htm
0.233
20032

What is Plug and Play?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Zeit aus Text Tester in NewFileTime!?

 /

How to see all shared folders on Windows-10 Home and Pro?

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights?

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Die einfache Dateifreigabe in Windows deaktivieren?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /