NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set adapter - Upraví konfiguraci mostu pro určený adaptér.

NETSH / BRIDGE / SET

netsh bridge set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/set.htm
0.281
13375

How to see the disks partitions under Windows 10?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

What is an illustration?

 /

Show folder size and print directory content in MS Windows all OS!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

Windows Y Menü als Alternative zum Windows-X Menü (10, 8.1, 7)!

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

Start calendar directly via totray shortcut on the desktop!

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /