netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Použití: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Příznak Hodnota proto Jedna z následujících hodnot: autostatic: Přidá autostatické předvolby směrování. local: Přidá místní předvolby směrování. netmgmt: Přidá předvolby směrovacího protokolu pro protokol správy sítě. nondod: Přidá předvolby pro směrovací protokol neschopný používat vyžádané vytáčení. ospf: Přidá předvolby směrovacího protokolu pro OSPF. rip: Přidá předvolby směrovacího protokolu pro RIP. static: Přidá statické předvolby směrování. preflevel Číslo značící předvolby. Poznámky: Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. Příklady: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set credentials
Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
netsh routing ipx sap add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras show authmode
Zobrazí režim ověřování.
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.187
20827

Wo ist der Unterschied -Ausschalten und Neustart- am Handy (Smart-Phone)?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Hiding the Mouse - Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

A Stress Test for the Windows Computer: processor, graphics and hard drive!

 /