netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Kullanım: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametreler: Etiket Değer proto Aşağıdaki değerlerden biri: autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihi ekler local: Bir yerel yönlendirme tercihi ekler netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih ekler ospf: OSPF için yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler rip: RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler static: Statik bir yönlendirme tercihi ekler preflevel Tercihi belirten bir sayı Açıklamalar: Bir yönlendirme iletişim kuralı için bir tercih ekler. Örnek: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Komutları Bir yönlendirme iletiºim kural? için tercih düzeyi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set credentials
Bir arabirimi ba?lamak için kullan?lacak kimlik bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx sap add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras show authmode
Kimlik do?rulama modunu gösterir.
netsh interface ip show tcpstats
TCP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler.
netsh p2p pnrp cloud show list
Bulut listesini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yönlendirme iletiºim kural? için tercih düzeyi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.156
21198

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

Wartezeiten beim Herunterfahren von Windows verkürzen!

 /

Can I create at once several subdirectorys levels (commando-line)?

 /

Wie erzwinge ich die Abmeldung über Kommandozeile, Windows 10/8.1/7?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Turn off no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Windows 10 UAC activate modify!

 /