netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set global ? Použití: set global [[querytimeout=]celé_číslo][[dnsmode=]enable|disable] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota querytimeout - Časový limit v sekundách pro proxy dotazy DNS. dnsmode - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje operace serveru proxy DNS. disable: Zakazuje operace serveru proxy DNS. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí serveru proxy DNS. error: Protokolovat pouze chyby vztahující se k serveru proxy DNS. warn: Protokolovat upozornění vztahující se k serveru proxy DNS. info: Protokolovat informace vztahující se k serveru proxy DNS. Poznámky: Nastavuje parametry serveru proxy DNS globálně pro všechna směrovaná rozhraní. Příklady: set global 10 enable none Příklad ukazuje, jak lze globálně povolit server proxy DNS tak, aby používal časový limit dotazu 10 sekund, a nastavuje úroveň protokolování tak, aby nebylo prováděno žádné protokolování událostí serveru proxy DNS.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / GLOBAL

netsh routing ip dnsproxy set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
netsh show helper
Vypíše všechny pomocníky nejvyšší úrovně.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní globální parametry serveru DNS proxy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/global.htm
0.171
18626

Share Files and folders without Password on Windows-7, how to?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, can I resolve this?

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

How to find the BIT on my PC?

 /

Why is Windows 8.1 x64 bigger than x32 on HD and Greater on DVD?

 /

I do not like the color of the Desktop Sticky Note on the desktop!

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /

XP Miniaturansichten vergrößert darstellen?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /