netsh diag - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. connect - Łączy z serwerami grup dyskusyjnych i poczty oraz serwerami proxy. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. gui - Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web. help - Wyświetla listę poleceń. ping - Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty. show - Wyświetla informacje o poczcie, grupach dyskusyjnych, serwerach proxy, komputerze, systemie operacyjnym, karcie sieciowej, modemie i kliencie sieci. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip delete filter
Usuwa filtr z określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 isatap dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh ras aaaa help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmiany w kontekście `netsh diag'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.217
11822

What are system properties?

 /

Lösung um lange Dateipfade in der CMD-Eingabeaufforderung einzufügen!

 /

Was für Spiele hat Windows 7?

 /

Was ist ein Tablet?

 /

Mauszeiger ist ständig weg unter Windows, warum?

 /

How can i customize the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Can I open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

Wie kann man den Ordner winsxs säubern , bzw. verkleinern? Er nimmt viel zu viel Festplattenplatz ein!

 /

Can I remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /