netsh diag - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.171
12735

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /

Unter Windows 10 die Handschrift-Personalisierung starten z.B Tablet PC?

 /

Was ist ein PS2 Druckeranschluss?

 /

How can I change the date and time display format in desktop clock?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Can I customize Windows Border Color in Windows-7?

 /