netsh diag - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Kobler til nyheter, e-post og proxy-servere. dump - Viser et konfigurasjonsskript. gui - Viser brukergrensesnittet for Web-siden. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Pinger WINS, IP, News, Mail, Proxy DNS og kort. show - Viser informasjon om e-post, nyheter, proxy, datamaskin, operativsystem, nettverkskort, modem og nettverksklient. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / DIAG

netsh diag - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP
netsh, diag, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh diag". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag.htm
0.233
12735

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Mein PC ist zu heiß, was soll ich machen?

 /

Wo finde ich Start-Einstellungen von Windows?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Windows 10 Zwischenablage Verlauf öffnen und verwenden!

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /