netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną alokatora DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Scope Address Wyświetla adres IP skonfigurowany dla zakresu alokatora DHCP. Scope Mask Wyświetla maskę podsieci skojarzoną z adresem IP sieci. Lease Time Wyświetla w minutach czas dzierżawy DHCP. Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania zdarzeń powiązanych z alokacją DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - polecenie Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ipv6 delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Konfiguruje odkrycie routera dla określonego interfejsu.
netsh ras
Zmiany w kontekście `netsh ras'.
netsh diag show version
Wyświetla wersję systemu Windows i WMI.
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.233
19003

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, can I? (Drivers)

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Customize Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

Leave the directory size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /