netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Sposób użycia: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametry: Tag Wartość interface - Nazwa interfejsu, z którego usunięto serwery DNS. address - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IPv6 serwera DNS do usunięcia. all: Usuwa wszystkie skonfigurowane adresy IPv6 dla serwerów DNS. Spostrzeżenia: Usuwa statycznie skonfigurowane adresy IPv6 serwera DNS dla określonego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.217
16276

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Can I paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Wie kann ich Windows-8 und 8.1 telefonisch aktivieren?

 /

In Windows 10, the files are opened with the wrong program, why this?

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Programm Parameter, bzw. Windows Commando-Linie Optionen!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Wo finde und starte ich das PowerShell in Windows 10!?

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /