NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete dns ? Sposób użycia: delete dns [interface=] [[address=]|all] Parametry: Tag Wartość interface - Nazwa interfejsu, z którego usunięto serwery DNS. address - Jedna z następujących wartości: : Określony adres IPv6 serwera DNS do usunięcia. all: Usuwa wszystkie skonfigurowane adresy IPv6 dla serwerów DNS. Spostrzeżenia: Usuwa statycznie skonfigurowane adresy IPv6 serwera DNS dla określonego interfejsu. Przykłady: delete dns "Połączenie lokalne" fec0:0:0:ffff::1 delete dns "Połączenie lokalne" all

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DNS

netsh interface ipv6 delete dns - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.
netsh diag ping
Testuje poleceniem ping usługę WINS, protokól IP, grupy dyskusyjne, pocztę, serwer proxy DNS i karty.
netsh routing ip igmp set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/dns.htm
0.39
16276

The MiniBrowserOK!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Can I create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

How to see the disks partitions under Windows 10?

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Unscharfe Darstellung bei höheren DPI Werten mit SetProcessDPIAware behoben!

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /

Mark pictures correctly with the keyboard + mouse in File Explorer!

 /