netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Sposób użycia: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, którego trasa ma zostać usunięta. interface - Nazwa interfejsu lub indeks. nexthop - Adres bramy, jeśli prefiks nie jest częścią łącza. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Usuwa trasę IPv6. Przykład: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa trasę IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.124
14723

Eine Klassische Analoge Desktopuhr für Windows 10, 8.1, 7, xp!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10?

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /