NETSH - Windows XP/2000

netsh » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh help ? Sposób użycia: help Uwagi: wyświetla listę poleceń.

NETSH / HELP

netsh help - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla listę poleceń. / Windows 2000/XP
netsh, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpstats
Wyświetla statystykę protokołu UDP.
netsh routing ip rip add interface
Konfiguruje protokół RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Wyświetla parametr konfiguracji serwera referencyjnego protokołu PNRP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/help.htm
0.124

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save it as a file!

 /

Edge am Desktop und Schnellstartleiste als Verknüpfung unter Windows-10!

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

File and Files?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /