NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add boundary - Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie. add filter - Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu. add interface - Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie. add persistentroute - Dodaje trwałą trasę statyczną. add preferenceforprotocol - Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. add rtmroute - Dodaje nie-trwałą trasę NetMgmt. add scope - Dodaje zakres multiemisji.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.14
14551

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Difference between computer management and file management!

 /

What is a virtual printer?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

The rounded window corners are not displayed in Windows 11!

 /

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

 /

Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)!

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

The Quad-Explorer for Windows 11 and old 10!

 /

Wie kann man in Windows 10/11 Computersounds ändern?

 /

Was ist schnelle 1 Megabit oder Megabyte Download?

 /