NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DUMP

netsh interface ipv6 dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
netsh routing ipx add staticservice
Dodaje usługę statyczną do tabeli usług statycznych.
netsh ras dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface add interface
Dodaje interfejs do routera.
netsh routing ip ospf show area
Pokazuje parametry obszaru.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/dump.htm
0.202
14625

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

 /

Can I still use the ping command under Windows 11?

 /

Terminate APPs, applications on Windows 11, 10, ...!

 /

Make all windows transparent under MS Windows OS!

 /

Bug fix in the 4 Explorer list view under Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Komplette Deaktivierung des Flugzeugmodus unter Windows?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Ist wirklich das neue Windows 11 installiert?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10/11?

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /