NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: 6to4 - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'. ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje IPv6. isatap - Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 isatap'. renew - Ponownie uruchamia interfejsy IPv6. reset - Resetuje stan konfiguracji IPv6. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Odinstalowuje IPv6. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: 6to4 isatap Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6

netsh interface ipv6 - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set
Ustawia konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu OSPF.
netsh interface show credentials
Pokazuje poświadczenia używane do łączenia się z tym interfejsem.
netsh routing ipx sap delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras show multilink
Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
netsh interface ipv6 6to4
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6 6to4'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh interface ipv6'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6.htm
0.171
14697

Single or different pictures to a file!

 /

Repair bad sectors of hard drive with commands of the CMD on Windows 11, 10, ...!

 /

Suche einen Maus Hand-Link Cursor, der so geneigt ist, wie die Pfeile von Windows 10, 8.1, 7!

 /

Bluetooth Reichweite?

 /

Windows 10/11 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows 11, 10, ... etc.?

 /

Suche eine Maus, die anstatt einem Rad eine kleine Kugel für Windows hat!

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Download Free Alternatives File Explorer for Windows 11, 10, ..!

 /