NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show address - Wyświetla adresy IPv6. show bindingcacheentries - Wyświetla wpisy powiązań buforu. show destinationcache - Wyświetla wpisy buforu docelowego. show dns - Wyświetla adresy serwera DNS. show global - Wyświetla parametry konfiguracji globalnej. show interface - Wyświetla parametry interfejsu. show joins - Wyświetla adresy multiemisji IPv6. show mobility - Wyświetla parametry konfiguracji mobilności. show neighbors - Wyświetla wpisy buforu sąsiada. show prefixpolicy - Wyświetla wpisy zasad prefiksu. show privacy - Wyświetla parametry konfiguracji prywatności. show routes - Wyświetla wpisy tabeli trasy. show siteprefixes - Wyświetla wpisy tabeli prefiksów lokacji. show state - Pokazuje stan zdeprecjonowanej funkcji. show teredo - Pokazuje stan usługi Teredo.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW

netsh interface ipv6 show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set service
Ustawia konfigurację usług zapory.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF.
netsh lan export
Zapisuje profile sieci LAN w plikach XML.
netsh routing ipx sap show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh routing ip add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Ustawia stan 6to4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show.htm
0.171
13708

Is there a difference between file management and folder administration?

 /

Can i use 32-bit programs under Windows 11 x64?

 /

Can I find Windows 10 Update Version on my PC 21H1, 20H2?

 /

How do I download all of my Facebook data?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Q-Dir the Quad Explorer for Microsoft's Windows 11, 10, ... Desktop and Server!

 /

Set file type in Windows 11 for APPs and applications!

 /

What is remote access?

 /

Recycle Bin Secure Delete via Explorer Right-click for Windows 11, 10, ...!

 /

Can I also expand and print Zip, Cab, ... directorys under Windows?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 11 and 10!

 /

Automatically log in to Windows 11 / Autologin?

 /