NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Sposób użycia: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla wpisy zasad prefiksu używane do wyboru adresów źródłowego i docelowego.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla wpisy zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.171
17370

What are the up, or down keys on Windows?

 /

Corona KO 3D virus high score table!

 /

Wie viele Internet Browser sollte ich nutzen, (Beste, Schlechteste, Schnellste)?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

Windows 10/11 Home set up, configure and delete guest account!

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Windows 8 und 8.1 ohne Windows Live ID Microsoft Account installieren!

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /