NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Bruk: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi store - En av følgende verdier: active: Viser informasjon i stakken (standard). persistent: Viser fast informasjon. Merknader: Viser prefikspolicyoppføringer som brukes i kilde- og måladresse- utvalg.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - kommando Viser prefikspolicyoppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip set address
Angir IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser prefikspolicyoppf?ringer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.14
17173

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /

Recognize the mouse wheel events for more effective energy efficiency!

 /

Activate or deactivate the Auto Update in the Quad Explorer Q-Dir!

 /

Increase energy efficiency on Windows 11, 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

What is UEFI and how is it different from the BIOS?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren, deaktivieren, deinstallieren?

 /

Reorder PDF pages by simply dragging and dropping!

 /

Funktioniert Don't Sleep unter MS Windows 11!

 /

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows?

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis bzw Ordner Struktur drucken?

 /

Can I set a timer, stopwatch or alarm in Windows 11?

 /