NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. autodhcp - Zmiany w kontekście `netsh routing ip autodhcp'. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dnsproxy - Zmiany w kontekście `netsh routing ip dnsproxy'. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. igmp - Zmiany w kontekście `netsh routing ip igmp'. nat - Zmiany w kontekście `netsh routing ip nat'. ospf - Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. relay - Zmiany w kontekście `netsh routing ip relay'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. rip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'. routerdiscovery - Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. update - Aktualizuje trasy autostatyczne na interfejsie. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP

netsh routing ip - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add address
Dodaje adres IPv6 do interfejsu.
netsh routing ip rip show globalstats
Pokazuje statystykę globalną protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip.htm
0.171
13674

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Sollte man auf Windows 10 warten, oder Win 8.1, 7, bzw. Vista kaufen?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Platzhalter, Wildcards, Zeichen vergleich, suchen und finden (Dateitausche)?

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query in Windows 11, 10, ..!

 /

With several Monitors make the Windows 11 or 10 desktop better to use!

 /

Can I run PowerShell commands in ColorConsole?

 /

Kann ich das alternative Energie Effizienz Tool von meinem Windows 11, 10, ... entfernen!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /