netsh » routing » ip » nat » add » portmapping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add portmapping ? Sposób użycia: add portmapping [name=] [proto=]tcp|udp [publicip=]|0.0.0.0 [publicport=]liczba całkowita [privateip=] [privateport=]liczba całkowita Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, dla którego ma zostać dodane mapowanie portu włączane do używania z interfejsem NAT. proto - Jedna z następujących wartości: tcp: ustawia typ protokołu na TCP. udp: ustawia typ protokołu na UDP. publicip - Albo określony adres zewnętrzny IP w sieci publicznej, albo adres 0.0.0.0 oznaczający dowolny adres IP nie określony w ramach zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla publicznego portu protokołu. privateip - Adres IP z zakresu adresów sieci prywatnej. publicport - Numer od 0 do 9999 dla prywatnego portu protokołu. Uwagi: dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. Przykłady: add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / PORTMAPPING


Quick - Link:
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.
netsh routing ip igmp delete interface
Usuwa router/serwer proxy IGMP z podanego interfejsu.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Wyświetla wpisy buforu docelowego.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/portmapping.htm
0.077
18758
Can I find Windows 7 On-Screen Keyboard? Will this increase my COVID-19 / Coronavirus immunity? What is a password? What is a BAT file? How can I activate Windows 7 via phone system? What is interoperability? Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, how to? Sollte man die Daten Sicher Löschen auf Windows 11, 10, ... etc.? What is tracert.exe? Daten Sicher Löschen und den PC-herunterfahren, die Erklärung!(0)