NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.171
12935

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Ways to find out how many cores your CPU has?

 /

Can you download Chrome for Windows 10!

 /

Window shake and minimize under Windows 11!

 /

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

Brauche ich HDMI 2.1 oder nicht?

 /

DiskPart-Dienstprogramms in Windows 10 verwenden!

 /

Can I ignore file extensions when searching in Explorer view?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

New screenshot function under Windows 11 as a screen area!

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /