NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » idmgr » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / P2P / IDMGR / DUMP

netsh p2p idmgr dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show neighbor
Pokazuje sąsiadów OSPF.
netsh p2p group gping
Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr/dump.htm
0.155
13567

Corona KO 3D virus high score table!

 /

Wie viele Internet Browser sollte ich nutzen, (Beste, Schlechteste, Schnellste)?

 /

Change or ad the language for the keyboard layout in Windows 8.1/10?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Windows 7 Product Key ändern?

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!

 /

Kann ich das Mausrad-Weiterleitungs-Tool auf Windows 11 einsetzen?

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Windows 11 and 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Turn off and on the smileys / emojis in MS Office Word, Excel, ...!

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /