NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set interface - Aktualizuje konfigurację odkrycia routera w interfejsie.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET

netsh routing ip routerdiscovery set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface portproxy set v6tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ipx set nodereq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
netsh interface ip show dns
Wyświetla adresy serwera DNS.
netsh routing ip relay show global
Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set.htm
0.374
17203

What is a joystick?

 /

How do I add a desktop clock to the Windows 11 desktop?

 /

The Admin in Windows 10/11, and customize Admin!

 /

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

 /

What is Pay Per Sale?

 /

Does Windows 11 have disk cleanup for hard drives?

 /

Can I compress any 1GB of data to 10MB with KGB Archiver 2?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows 11 ändern / hinzufügen?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Das Verwenden der Datei-Explorer Adressleiste auf Windows 11 und 10!

 /

How can i manage, bacup or delete the favorites for all Explorer Views in Q-Dir?

 /