NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add boundary - Bir arabirim üstüne çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. add filter - Belirtilen arabirime paket süzgeci ekler. add interface - Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir. add persistentroute - Kalıcı statik bir yol ekler. add preferenceforprotocol - Bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih düzeyi ekler. add rtmroute - Kalıcı olmayan (NetMgmt) bir yol ekler. add scope - Bir çok noktaya yayın kapsamı ekler.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh ras aaaa dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
netsh routing ip nat show global
NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 ba?lant?lar?n? IPv4 üzerinden proxy ile gerçekleştirmek için gereken parametreleri gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.14
15134

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

Erkennen in Q-Dir wenn es mit Administrator Privilegien läuft!

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number Pro and Home?

 /

How do I contact Microsoft Office 365 support?

 /

How does this touch screen test work on Windows OS?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Change Windows 10 and 11 Sleep Settings, can I?

 /