NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
netsh interface portproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ipx netbios show nbname
Wyświetla listę nazw NETBIOS.
netsh ras ipx dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ip set address
Ustawia adres IP lub bramę domyślną dla określonego interfejsu.
netsh routing ip relay help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.156
12684

Easy Uninstall the Keep Mouse Speed OK from Windows 10, 8.1!

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Maximize Window Minimize keyboard shortcuts and so on Windows 11, 10, ..!

 /

Windows 10/11: shell:fonts!

 /

A 3D desktop clock for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS with various settings!

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren, deaktivieren, deinstallieren?

 /

Was ist Time Machine?

 /

Show your own drive icon in the Windows 11, 10, ... Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

 /

Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server! 

 /