NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Ustawia globalne parametry serwera proxy DNS.
netsh interface ipv6 set address
Modyfikuje informacje o adresie IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Wyświetla granice multiemisji IP
netsh ras add
Dodaje elementy do tabeli.
netsh firewall set opmode
Ustawia konfigurację operacyjną zapory.
netsh routing ip ospf delete area
Usuwa określony obszar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.186
15909

Show PM AM in the Digital Desktop Clock on Windows 11, 10, ... all OS!

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Save search results in Windows 10/11 for always recurring search events?

 /

How to enable or disable Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

Windows 11 shows you can I use Windows 11!

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

Search for the best Image Comparison tools for Windows 10 / 11! 

 /

Was ist eine Quantentheorie!

 /

Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11?

 /

Windows 10/11 Volume Mixer Desktop Shortcut, can I create?

 /

Windows 11: ms-settings:-Commands for settings!

 /