NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Sposób użycia: delete area [areaid=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, który ma zostać usunięty. Uwagi: Usuwa identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona w zapisie kropkowo-cyfrowym, która identyfikuje obszar OSPF. Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami, to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami. Przykłady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony obszar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras set authmode
Ustawia tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa określony obszar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.171
15389

How to see the Folder network access under Windows 10 or 11?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Download Visual Studio 2019 um APPs zu Erstellen!

 /

What are proprietary file formats?

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows 7?

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Can I also install Win 11 on the same PC with Windows 10?

 /

I can not find the bytes on my Windows 10/11 PC?

 /

Gif animations in the Quad Explorer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

WiFi Adapter deaktivieren / aktivieren auf Windows 11, 10, ...!

 /