NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Format: delete area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. Kommentarer: Sletter et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Område-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbon). Hvis området repræsenterer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.233
15564

Delete confirmation Windows 11!

 /

Add desktop context menu for Windows security settings!

 /

Can I find auto startup directory in Windows 10/11 (Where is it)?

 /

Windows-11/10/8.1/7/XP unter Windows-10/11 in Virtual-Box, funktioniert so was?

 /

What is a router?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Windows NET-Framework Downloaden 2.0, 3.5, 4.0!

 /

Open the Indexing Options in Windows 10/11!

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Manipulate, correct any time stamp of any Windows 11, 10, ... file and folder!

 /

Wie kann ich Schriftarten anzeigen, verwenden, ohne die Font-Datei zu installieren?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /