NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP

netsh interface portproxy dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.187
16085

Understand the shutdown command under MS Windows!

 /

Texte einfügen, portabler Einsatz und Windows 11, 10 geschützte Ordner Problem QTP!

 /

Wie funktioniert das Auslesen der Texte mit diesem Programm?

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Alternative zu RegDeleteTree!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Kann ich weiterhin den Countdown in der Stoppuhr auf Windows 11 verwenden?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Can I mount DVDs on Windows 11 excluding additional software?

 /

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 11 / 10 / 8.1!

 /

What is UEFI and how is it different from the BIOS?

 /

How can i change the Relationship on FaceBook.com?

 /