NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete routefilter ? Použití: delete routefilter [filter=] Parametry: Příznak Hodnota filter - Adresa IP a maska odstraňovaného směrovacího filtru. Poznámky: Odstraní určený směrovací filtr protokolu OSPF. Příklady: delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf delete routefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Zobrazí statistiku protokolu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Přidá filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show list
Zobrazí seznam shluků.
netsh diag connect news
Připojení k diskusnímu serveru
netsh routing ip igmp delete interface
Ze zadaného rozhraní odstraní směrovač protokolu IGMP nebo proxy server.
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/routefilter.htm
0.171
19576

Can I set up my Windows 11/10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

The directory size evaluation does not start with Windows!

 /

Windows Server 2012 and direct download links and trial versions!

 /

No password query under Windows despite screen saver, why?

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10/11?

 /

What is free space?

 /

Wer Fußbälle als Maus Spuren am Desktop sehen will!

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Windows 10/11 OEM and full version, difference?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Überwachen der GPU Nutzung im Windows Task-Manager, kann man das?

 /

Can I encrypt certain folders / files in Windows 11?

 /