NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Zobrazí všechny kategorie.
netsh routing ip nat add addressmapping
K fondu adres rozhraní NAT přidá mapování adres IP.
netsh interface portproxy add v4tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip add wins
Přidá adresu statického serveru WINS.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.202
14773

Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Kann ich mit MS OneDrive und sonstigen Cloud Speichern arbeiten?

 /

Alle Netzwerkadapter unter Windows 10/11 (sehen, deaktivieren, aktivieren)?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 8 x64 zu x86?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Die Energieoptionen unter Windows 10 öffnen!

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /