NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.249
15962

See the secret network connections to the computer in command prompt! 

 /

What is a separator?

 /

Hilfe, unter Windows 10,11 kann ich die Datei-Zeit nicht ändern!

 /

Dateierweiterung in der Datei-Typ Spalte aktivieren!

 /

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

So viele Ordner im Verzeichnisbaum vom Windows-10 Explorer, warum?

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Einstellungen der Ordneransichtseigenschaften im Windows 10 Explorer?

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Windows 7 ESU costs German taxpayers 800,000 euros!

 /

Was ist eine Blockchain!

 /