netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZměny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.093
13166

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

What is the difference between memory and hard disk space?

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

Microsoft Visual Studio 2010 Professional-Testversion, 30 bis 90 Tage!

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

Do I have advantages through hybrid hibernation under Windows 11, 10, ...?(0)