NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Z rozhraní NAT odstraní mapování portu protokolu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras ipx set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh interface ip set wins
Nastaví adresy a režim serveru WINS.
netsh routing ip relay set
Nastaví konfigurační informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh ras ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.358
12408

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

How to change keyboard speed, Windows 10 / 11 typing speed is slow?

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10/11?

 /

Windows 11 sometimes appears in different languages, why?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Windows 8.1, 11, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

Is there such a holder for the cell phone that you can hang around?

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Enabling drive compression on Windows 10, 8.1 or MS Server!

 /