NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ ras ğ ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Komutları `netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
NAT etkin bir arabirimden bir iletişim kural? ba?lant? noktas? eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak şekilde girdiyi güncelleştirir.
netsh routing ipx rip delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
netsh ras ipx set access
?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip set wins
WINS sunucu modu ve adresini ayarlar.
netsh routing ip relay set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.155
14132

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Initiate compulsory shutdown of the computer, but how?

 /

Sortierung bei *Große Symbole* Ansicht eines Ordners in Windows 10/11!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Windows 10/11 Update Einstellungen ändern, schnelle Lösung!

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared on Windows 11/10!

 /

Kostenlos Download msvcp140.dll!

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Create multiple guest accounts on Windows 11, 10, 8.1, MS Server with commands?

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

Bug-Fix recycle bin icon on Windows 11, 10, 8.1 when deleting securely!

 /

Kann man in Windows 7 die Aero Transparenz anpassen, oder ausschalten?

 /