NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.
netsh interface portproxy set v4tov4
Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh ras ipx set access
Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.
netsh routing ip relay set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.155
13061

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Bilder markieren!

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

Was ist Windows PE (WinPE)?

 /

What are address classes?

 /

Als Admin alle Benutzer Ordner bearbeiten, der korrekte Pfad!

 /

Show PM AM in the Digital Desktop Clock on Windows 11, 10, ... all OS!

 /

The remote desktop port in Windows?

 /

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10 / 11!

 /

Wie kann ich die Defragmentierung in Windows 7, 8.1 öffnen, bzw. die Festplatte defragmentieren?

 /