NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS. set netassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX. set nodereq - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX. set pool - Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS.

NETSH / RAS / IPX / SET

netsh ras ipx set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set interface
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu.
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 add route
Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.
netsh routing ip rip show interface
Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set.htm
0.171
13173

Can I use the window text readout tool on Windows 11?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

What is a char?

 /

How do I take a picture of a specific window on MS Windows OS!

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

Bei Programmproblemen von Windows 7 64 bit auf eine 32 bit Version wechseln?

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Problem with new symbols that were created after the Save Icon Layout!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /