NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set interface ? Sposób użycia: set interface [name=] nazwa interfejsu [[addr=] [mask=]] [[state=]enable|disable] [[areaid=]] [[type=]nbma|p2p|broadcast] [[prio=]<0-255>] [[transdelay=]] [[retrans=]] [[hello=]] [[dead=]] [[poll=]] [[metric=] metryka] [[password=]] [[mtu=]] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu. addr - Adres IP interfejsu. mask - Maska adresu IP interfejsu. state - Jedna z następujących wartości: enable: włącza interfejs. disable: wyłącza interfejs. areaid - Adres IP obszaru interfejsu. type - Jedna z następujących wartości: nbma: interfejs OSPF typu bezemisyjnego z wielokrotnym dostępem (non-broadcast multiple access, NBMA). p2p: interfejs OSPF typu "point-to-point". broadcast: interfejs OSPF typu emisyjnego. prio - Priorytet interfejsu. transdelay - Szacowany czas (w sekundach), przez który pakiet aktualizacji stanu łącza jest przesyłany w tym interfejsie. Ustawienie domyślne to 1 sekunda. retrans - Odstęp (w sekundach) pomiędzy retransmisjami anonsów stanu łącza dla routerów przyległych należących do tego interfejsu. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 5 sekund. hello - Wyrażony w sekundach interwał retransmisji pakietów powitań wysyłanych przez router w interfejsie. Ustawienie musi być takie samo dla wszystkich routerów podłączonych do wspólnej sieci. Wartość przykładowa dla sieci LAN wynosi 10 sekund. dead - Czas (w sekundach), po którym sąsiadujący router uznaje ten router za wyłączony. To ustawienie powinno być wielokrotnością liczby całkowitej interwału powitania (na ogół 4). Ta wartość musi być taka sama dla wszystkich interfejsów routerów OSPF przyłączonych do wspólnego segmentu sieci. poll - Interwał (w sekundach) sondowania sieci OSPF tylko dla bezemisyjnych interfejsów wielokrotnego dostępu non-broadcast multiple access, NBMA). Interwał sondowania powinien być co najmniej dwa razy dłuższy od interwału wyłączenia (dead). Wartość przykładowa dla sieci X.25 wynosi 2 minuty. metric - Koszt wysłania pakietu z tego interfejsu. Wartość ustawiona w tym miejscu jest anonsowana jako koszta łącza dla tego interfejsu w anonsie stanu łącza routera. Szybsze interfejsy zazwyczaj mają niższe koszty. Ustawienie maksymalne to 32767. password - Jeśli dla danego obszaru są włączone hasła (ustawienie domyślne), jest to hasło używane dla tego interfejsu. Wszystkie interfejsy z tego samego obszaru, które znajdują się w tej samej sieci, muszą używać identycznych haseł. Domyślnie hasła są włączone i hasło brzmi 12345678. mtu - Rozmiar maksymalny (w bajtach) pakietów IP przenoszących informacje OSPF, które można wysłać bez fragmentowania. Wartość domyślna 1500 bajtów to domyślna wartość MTU protokołu IP dla sieci Ethernet. Uwagi: zmienia parametry konfiguracji OSPF dla interfejsu. Przykłady: set interface "Połączenie lokalne" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / INTERFACE

netsh routing ip ospf set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ipx sap
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show authmode
Pokazuje tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show udpconn
Wyświetla połączenia protokołu UDP.
netsh routing ip rip add announcefilter
Dodaje filtr anonsowany w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry konfiguracji protokołu OSPF dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/interface.htm
0.202
19624

How to activate game mode in Windows 11?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10/11 verwenden?

 /

Output path (without the file name) as a separate column!

 /

Delete users with the command control userpasswords2!

 /

FTP download in Windows 11, 10, Explorer Error message!

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

Testversion, was ist das?

 /

Ändern Sie die Desktop-Ameisen um in z.B. weiße Farbe!

 /

How can I remove, turn off ergo uninstall the mouse tracks?

 /

Optionale Treiber Updates unter Windows 11 ausfindig machen!

 /

Desktop Ordner von allen Benutzern unter Windows 11 und 10 finden?

 /

Fax and Scan is gone at once, Windows (11, 10, 8.1)!

 /