netsh » routing » ip » ospf » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set interface ? Kullanım: set interface [name=] arabirim adı [[addr=] [mask=]] [[state=]enable|disable] [[areaid=]] [[type=]nbma|p2p|broadcast] [[prio=]<0-255>] [[transdelay=]] [[retrans=]] [[hello=]] [[dead=]] [[poll=]] [[metric=] ölçüt] [[password=]] [[mtu=]] Parametreler: Etiket Değer name - Arabirimin adı. addr - Arabirimin IP adresi. mask - Arabirimin IP adresi. state - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: arabirimi etkinleştirir. disable: arabirimi devre dışı bırakır. areaid - Arabirim alanının IP adresi. type - Aşağıdaki değerlerden biri: nbma: yayın olmayan çoklu erişim (NBMA) OSPF arabirimi. p2p: bir noktadan noktaya OSPF arabirimi. broadcast: bir yayın OSPF arabirimi. prio - Arabirim önceliği. transdelay - Bu arabirim üzerinden bir bağlantı durumu güncelleştirme paketi göndermek için geçen tahmini süre (saniye). Varsayılan değer 1 saniye. retrans - Bu arabirime ait bitişikler için bağlantı durumu ilanlarının yeniden aktarılmaları arasındaki saniye olarak süre. Bir yerel ağ için örnek bir değer 5 saniyedir. hello - Arabirimde yönlendirici tarafından merhaba paketlerinin aktarımları arasındaki saniye olarak süre. Bu ayar, ortak bir ağa bağlı tüm yönlendiriciler için aynı olmalıdır. Bir yerel ağ için örnek bir değer 10 saniyedir. dead - Komşu bir yönlendiricinin bu yönlendiricinin çalışmıyor olduğunu düşünmesi için geçen saniye olarak süre. Bu ayar, merhaba aralığının tam katı olmalıdır (genellikle 4). Bu değer, ortak bir ağ bölütüne bağlı tüm yönlendirici arabirimleri için aynı olmalıdır. poll - Yalnızca yayın olmayan çoklu erişim (NBMA) arabirimleri için OSPF ağ yoklamaları arasındaki saniye olarak süre. Yoklama aralığını cansız aralığının en az iki katı olarak ayarlamalısınız. Bir X.25 ağı için örnek bir değer 2 dakikadır. metric - Bu arabirimden bir paket göndermenin maliyeti. Burada ayarlanan değer, yönlendiricinin bağlantı durumu bildiriminde bu arabirim için bağnatı maliyeti olarak bildirilir. Daha hızlı arabirimlerin maliyetleri genellikle daha düşüktür. En çok ayar değeri 32,767. password - Bu alan için parolalar etkinse (varsayılan ayar) bu arabirim için kullanılan parola. Aynı ağda aynı alanda olan tüm arabirimler aynı parolaları kullanmalıdır. Varsayılan olarak, parolalar etkindir ve 12345678 varsayılan paroladır. mtu - Parçalanma olmadan gönderilebilen OSPF bilgileri taşıyan IP paketlerinin bayt olarak en fazla boyutu. 1,500 bayt varsayılan değeri bir Ethernet ağı için varsayılan IP MTU'dur. Açıklamalar: Arabirim için OSPF yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnekler: set interface "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQArabirim için OSPF yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/interface.htm
0.093
19485
Problem im Windows-7 Explorer wenn man im Verzeichnisbaum einen Ordner selektiert! (Vista) ! Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views? Zwischen den Explorer die Spalteneinstellungen übertragen, aber wie? How to change font name and size in cells of Explorer View! USB drives not recognized under Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, why? Difference Between Windows and Windows Server? Can I also use and share this snow cannon commercially? How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir? Which snow is the best for the Windows PC? Perl Download für Windows, Mac OS und Linux!(0)