netsh ğ routing ğ ip ğ ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. add - Bir yapılandırma girişini tabloya ekler. delete - Bir yapılandırma girişini tablodan siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli içeriğe karşılık gelen yönlendirme iletişim kuralını yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli içeriğe ait yönlendirme iletişim kuralını kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF


Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Yol tablosundan bir statik siler.
netsh interface delete interface
Yönlendiriciden bir arabirimi siler.
netsh routing ip ospf show global
Genel OSPF parametrelerini gösterir.
netsh routing ip autodhcp set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ`netsh routing ip ospf' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.046
16530

How to find Recovery options in Windows 10 Home and Pro (reset, clear)?

Are there problems with certain image formats when reading the images?

Open Personal Files Folder in Windows 10 / 11 current and all user, can I?

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

Turn off animations in the Windows 10 / 11 Taskbar and Settings, How-To?(0)