NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır. Komut Sözdizimi: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svname - hizmet adı, mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), node - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Yol tablosundan bir statik siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Kimliklerden gruplar? siler.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
A? yönetimi için kullan?lan kal?c? olmayan bir yolu siler.
netsh interface ipv6 isatap set router
ISATAP yönlendirici bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip set interface
Arabirim durumunu belirler.
netsh ras aaaa set accounting
Hesap sa?lay?c?s?n? ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yol tablosundan bir statik siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.218
17218

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, can I?

 /

What is Autodesk?

 /

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /

Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen in Windows 10, aber wie?

 /

Enable and disable drive compression on Windows 10/11!

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Difference Start DVD and Boot USB?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Verändert das Programm die Energieoptionen der Systemeinstellungen?

 /