NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Sposób użycia: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - chmura, której tryb ma zostać wyświetlony. Domyślną wartością są wszystkie chmury. Uwagi: wyświetla parametr konfiguracji trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (tylko rozpoznawanie), Auto. Przykłady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Usuwa filtr trasy protokołu OSPF.
netsh lan reconnect
Nawiązuje ponowne połączenie w interfejsie.
netsh routing ipx set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh routing ip add interface
Włącza przesyłanie dalej IP w interfejsie.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Wyświetla informacje o przekazywaniu 6to4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla parametr konfiguracji trybu protokołu PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.218
18810

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Unterschied zwischen dem Internet und WWW?

 /

Help the Windows 11 does not have a full administrator!

 /

Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!

 /

Activate and unblock blocked people and applications on Facebook.com?

 /

Change date, time for files and folders via command prompt commands!

 /

What is Uninstall?

 /

What is TMC in a car radio?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

On Windows 10/11, customize visual effects to best Performance, can I?

 /