NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set access - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. set negotiation - Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla połączeń dostępu zdalnego klienta.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET

netsh ras appletalk set - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set wins
Ustawia tryb i adresy serwera WINS.
netsh routing ip relay set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh p2p idmgr show stats
Wyświetla statystykę tożsamości.
netsh bridge set adapter
Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
netsh routing ip dnsproxy set interface
Ustawia parametry serwera proxy DNS dla interfejsu.
netsh interface ipv6 set global
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia informacje o konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set.htm
0.171
14415

Wo ist der Autostart-Ordner in Windows 8.1, bzw. 8?

 /

Windows 11 Terminal APP command prompt as default!

 /

Automatic completion in the Windows 11, 10, ... run dialog registry entry!

 /

Change Windows 11, 10, ... time zone via Terminal, Powershell, command prompt!

 /

What is a special character?

 /

The difference between package and parcel?

 /

Keyboard shortcuts for the command prompt under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Wie benutze ich dieses Pixel Abfrage Tool auf MS Windows 11, 10, ... OS?

 /

Wie kann ich die meisten Corona Viren eliminieren?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Brauche ich HDMI 2.1 oder nicht?

 /